Multiservice IJmond

Wie zijn wij?

  • Milieu IJmond  regelt alles rondom de asbestsanering heen. Heeft u een asbestprobleem? Dan bent u bij Milieu IJmond op het juiste adres!
  • Multiservice IJmond staat voor een service die van alle markten thuis is. Denk hierbij aan sloopwerkzaamheden, renovatie werkzaamheden, bouwsupport etc.
  • ‘IJmond Detachering’ met trots kunnen wij zeggen dat wij nu ook een uitzendbureau hebben. Sinds eind 2017 zijn wij bezig met het opstarten van een uitzendbureau. Mocht u opzoek zijn naar een baan, kijk dan even bij onze vacatures.

Onze Aanpak

Eerst dient ge├»nventariseerd te worden waar en welk asbest er aanwezig is en dat het asbest verwijderd dient te worden. Deze inventarisatie wordt in een rapport vastgelegd. De overheid verlangt bovendien een gedetailleerd werkplan. Daarin staan de wijze van voorbereiding, de arbeids- en milieu hygi├źnische maatregelen, de sanering en de afvoer van het asbest precies beschreven. Hierna dient er bij de gemeente een sloopvergunning aangevraagd te worden. Dit is verplicht om het asbest te mogen verwijderen. Deze aanvraag verzorgt Milieu IJmond eventueel voor u. De gemeente dient deze vergunning af te geven afhankelijk van de werkzaamheden tussen 5 dagen of 30 dagen. Pas dan kan Milieu IJmond echt aan de slag. Milieu Ijmond is gecertificeerd asbestverwijderaar die werkt volgens de strenge overheidsnormen van SC-530. De vrijgave van de werkzaamheden dienen door een extern bureau te worden uitgevoerd.

Saneringsmethoden

1.Open-lucht methode
De openluchttechniek wordt gebruikt bij het verwijderen van asbesthoudende materialen die zich in de open lucht bevinden. Het breken of beschadigen van het asbesthoudende materiaal dient voorkomen te worden. Een onafhankelijk gecertificeerd laboratorium verricht een visuele inspectie voor vrijgave.

2.Containment methode
Een containment is een luchtdichte ruimte die wordt gebouwd in en/of rond het te saneren gebied. De ruimte wordt op 30 Pascal onderdruk gezet tegen verspreiding van asbestvezels. Nadat alle asbesthoudende materialen binnen het containment zijn verwijderd en verpakt in folie, volgt reiniging. Vervolgens vindt er een luchtmeting plaats door een onafhankelijk gecertificeerd laboratorium.

3.Glove-Bag methode
De Glove bag techniek is een beperkt toegestane techniek. In kruip en/of andere moeilijk bereikbare ruimtes mag deze techniek worden gebruikt. De techniek bestaat uit het plakken van een plastic flap met daaraan een binnenzak van ongeveer 1 meter breed. Binnen deze zak kan zonder gevaar van emissie van asbestvezels het asbest verwijderd worden. De Glove bag wordt onder andere toegepast bij het verwijderen van asbesthoudende rioleringen, ventilatiekokers in schachten en leidingisolatie in technische ruimtes.

4.Asbest Foam methode
Saneren zonder masker. Wij hanteren waar mogelijk een nieuwe methode genaamd Asbest Foam, waarbij asbest gesaneerd kan worden zonder contaiment en pak en masker. Bij de nieuwe werkwijze wordt een vloeistof of schuim op het asbest aangebracht. Het asbest hecht zich hier aan, waarna het eenvoudig kan worden opgezogen, dubbel ingepakt en afgevoerd. Zo komen er geen asbestvezels vrij. Deze methode werkt bovendien kostenbesparend.